ஃபைபர் குறிக்கும் இயந்திரம்

  • ஃபைபர் குறிக்கும் இயந்திரம்

    ஃபைபர் குறிக்கும் இயந்திரம்

    லேசர் குறியிடும் இயந்திரம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அனைத்து தரப்பு மக்களின் தயாரிப்பு அடையாளத்தை அடிப்படையில் திருப்திப்படுத்த முடியும்.ஃபைபர் லேசர் குறிக்கும் இயந்திரம், கார்பன் டை ஆக்சைடு லேசர் குறிக்கும் இயந்திரம், புற ஊதா லேசர் குறிக்கும் இயந்திரம், குறிப்பிட்ட பொருள் தயாரிப்புப் பொருளைப் பார்க்க, உள்ளடக்கம் மற்றும் விளைவுத் தேவைகளைக் குறிக்கப் பயன்படுத்த வேண்டும்.இது ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது, இது ஒரு சிறிய பயிற்சியாக இருக்கும்.